trong lưới qbe của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng criteria có ý nghĩa gì

Câu hỏi:

14/01/2022 34,576

Trong lưới QBE của hành lang cửa số kiểu căn vặn (mẫu căn vặn ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

Bạn đang xem: trong lưới qbe của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng criteria có ý nghĩa gì

A. Mô mô tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi tiến hành kiểu hỏi 

Đáp án chủ yếu xác

B. Xác ấn định những ngôi trường xuất hiện tại nhập kiểu hỏi 

C. Xác ấn định những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp 

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Trong lưới QBE của hành lang cửa số kiểu căn vặn (mẫu căn vặn ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa là tế bào mô tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi tiến hành kiểu căn vặn. Các ĐK được viết lách bên dưới dạng biểu thức logic.

Đáp án: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sai trong số tuyên bố sau thời điểm nói đến kiểu hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào mô tả những ngôi trường tính toán

B. Biểu thức logic được dùng Lúc thiết lập cỗ thanh lọc mang lại bảng, thiết lập ĐK thanh lọc muốn tạo kiểu hỏi 

C. Hằng văn bạn dạng được viết lách nhập cặp vệt nháy đơn 

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Câu 2:

Các cơ chế thao tác làm việc với kiểu căn vặn là:

A. Mẫu hỏi 

B. Mẫu căn vặn và thiết kế 

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và kiểu hỏi

Câu 3:

Nếu những vấn đề phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tao sử dụng: 

A. Mẫu hỏi 

Xem thêm: Top 3 kiểu giày Sneaker Hàn Quốc chính hãng được yêu thích

B. Bảng 

C. Báo cáo 

D. Biểu mẫu

Câu 4:

Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để lần những học viên đem điểm một tiết bên trên 7 và điểm đua học tập kỳ bên trên 5, nhập dòng sản phẩm Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK nào là sau đấy là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5 

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5 

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Câu 5:

Kết trái khoáy tiến hành kiểu căn vặn rất có thể nhập cuộc nhập việc tạo ra ra:

A. Bảng, biểu kiểu, kiểu căn vặn hoặc báo cáo 

B. Bảng, biểu kiểu không giống, kiểu căn vặn không giống hoặc những trang khác 

C. Bảng, biểu kiểu, kiểu căn vặn không giống hoặc báo cáo 

D. Bảng, biểu kiểu, kiểu căn vặn khác

Câu 6:

Để hiển thị một trong những bạn dạng ghi nào là bại nhập hạ tầng tài liệu, đo đếm tài liệu, tao dùng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Câu hỏi 

C. Liệt kê 

Xem thêm: zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

D. Trả lời

TÀI LIỆU VIP VIETJACK