trong quá trình rơi tự do của một vật thì

Câu hỏi:

18/06/2019 124,345

Bạn đang xem: trong quá trình rơi tự do của một vật thì

A. động năng tăng, thế năng giảm

Đáp án chủ yếu xác

B. động năng tăng, thế năng tăng

C. động năng hạn chế, thế năng giảm

D. động năng hạn chế, thế năng tăng

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án A.

Trong quy trình rơi tự tại của một vật thì động năng tăng, thế năng hạn chế.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quả bóng có khối lượng m = 300g chạm chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận tốc của bóng trước chạm chạm là 5m/s. Biến thiên động lượng cuả bóng là:

A. -1,5kgm/s

B. 1,5kgm/s.

C. 3kgm/s.

D. -3kgm/s.

Câu 2:

Một vật đang được chuyển động với vận tốc v. Nếu hợp lực tác dụng vào vật triệt chi thì động năng của vật

A. giảm theo đòi thời gian

B. không thay cho đổi 

C. tăng theo đòi thời gian

D. triệt tiêu

Câu 3:

Thế năng của vật nặng trĩu 2 kilogam ở lòng của một giếng thâm thúy 10 m đối với mặt mày khu đất bên trên điểm sở hữu vận tốc g = 10 m/s2

A. -100 J

Xem thêm: bài văn thuyết minh về cây bút bi

B. 100 J

C. 200 J

D. -200 J

Câu 4:

Trong hoạt động tròn xoe đều, lực phía tâm

A. sở hữu sinh công

B. sinh công âm

C. sinh công dương

D. ko sinh công

Câu 5:

Gọi α là góc hợp ý vị vị trí hướng của lực ứng dụng nhập vật và phía dịch fake của vật. Công của lực là công cản nếu

A. 0 < a  < π/2

Ba = 0.

C. a = π/2.

Dπ/2 < a < p

Câu 6:

Từ một điểm M có tính cao 0,8 m đối với mặt mày khu đất, ném một vật với véc tơ vận tốc tức thời đầu 2 m/s. tường lượng của vật m = 0,5 kilogam, lấy g = 10 m/s2. Lấy mốc thế năng ở mặt mày khu đất, cơ năng của vật vị từng nào ?

A. 4 J

B. 1 J

C. 5 J

D. 8 J

TÀI LIỆU VIP VIETJACK