trùng hợp eten sản phẩm thu được có cấu tạo là

Câu hỏi:

18/06/2019 133,391

Bạn đang xem: trùng hợp eten sản phẩm thu được có cấu tạo là

B. (–CH2–CH2–)n

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

CH2=C(CH3)–CH=CH2 mang tên thông thường gọi là :

A. isopren

B.  2-metyl-1,3-butađien

C. 2-metyl-butađien-1,3

D. 2-metylbuta-1,3-đien

Câu 2:

Câu nào là tại đây sai?

A. Ankin sở hữu số đồng phân thấp hơn anken tương ứng

B. Ankin tương tự động anken đều phải có đồng phân hình học

C. Hai ankin đầu sản phẩm không tồn tại đồng phân

D. Butin sở hữu 2 đồng phân địa điểm group chức

Câu 3:

Cho thích hợp hóa học sau :

CH3­­­-CºC-CH(CH3)-CH3

Tên gọi của thích hợp hóa học theo đòi danh pháp IUPAC là :

A. 2-metylpent-3-in

B. 2-metylpent-3-in

Xem thêm: chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

C. 4-metylpent-2-in

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 4:

Tên thường thì của thích hợp hóa học sở hữu công thức: CH3-CC-CH3 là:

A. đimetylaxetilen

B. but -3 –in

C. but -3 –en

D. but-2 –in

Câu 5:

Đivinyl tính năng nằm trong Br2 theo đòi tỉ trọng mol 1:1, ở -80oC tạo nên thành phầm đó là :

A. 1,4-đibrom-but-2-en

B. 3,4-đibrom-but-2-en

C. 3,4-đibrom-but-1-en

D. 1,4-đibrom-but-1-en

Câu 6:

Nhựa Phường.E(polietilen) được pha trộn thẳng kể từ hóa học nào là sau đây?

A. C2H2

B. C2H4

C. C2H6

D. Ý loài kiến khác

TÀI LIỆU VIP VIETJACK