truy vấn cơ sở dữ liệu là gì

Câu hỏi:

14/01/2022 34,999

A. Là một đối tượng người dùng với tài năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng vô một CSDL quan lại hệ 

Bạn đang xem: truy vấn cơ sở dữ liệu là gì

C. Là một dạng cỗ lọc;có tài năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng vô một CSDL quan lại hệ 

Đáp án chủ yếu xác

D. Là đòi hỏi máy tiến hành mệnh lệnh gì đó

Truy vấn hạ tầng tài liệu là truy vấn tế bào miêu tả những tài liệu và thiết bịa đặt những tiêu chuẩn nhằm hệ cai quản trị CSDL tương thích. Nói cách tiếp theo, cơ là 1 dạng cỗ lọc;có tài năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng vô một CSDL mối quan hệ.

Đáp án: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan lại hệ? 

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi 

B. Thêm bạn dạng ghi mới 

C. Kết xuất báo cáo 

D. Xem dữ liệu

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu hình bảng bao gồm:

A. Khai báo độ cao thấp của trường 

B. Tạo links Một trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn tiến hành công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một vài bạn dạng ghi ko thoả mãn ĐK vô CSDL

B. Thiết lập quan hệ Một trong những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

C. Liệt kê tập luyện con cái những bạn dạng ghi thoả mãn điều kiện 

Xem thêm: tìm m để hàm số có 3 cực trị

D. Định vị những bạn dạng ghi thoả mãn điều kiện

Câu 4:

Chức năng chủ yếu của biểu kiểu (Form) là: 

A. Tạo report tổng hợp số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

C. Thực hiện nay những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu cho tới bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo nên lập CSDL mối quan hệ tao tiến hành thứu tự công việc sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu nào là tại đây sai? 

A. Không thể tạo nên chính sách coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể người sử dụng dụng cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một tập luyện con cái những bạn dạng ghi hoặc một vài ngôi trường vô một bảng 

C. Các hệ cai quản trị CSDL mối quan hệ được chấp nhận tạo nên những biểu kiểu nhằm coi những bạn dạng ghi 

Xem thêm: of course you can come to the party

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK