từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

Câu hỏi:

07/04/2020 58,093

Bạn đang xem: từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

A. các lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng phiu khuông dây

Đáp án chủ yếu xác

B. những lối mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mũi phẳng phiu khuông dây

C. những lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi phẳng phiu khuông chạc góc 0o

D. các lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi phẳng phiu khuông chạc góc 45o

Đáp án A

Ta thấy kể từ thông: Φ = B.S.cosα cực lớn Khi cosα = 1 ↔ α = 0.

Khi tê liệt pháp tuyến n  của mặt mũi phẳng phiu khuông chạc nằm trong phía với véctơ chạm màn hình kể từ B. tức là những lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng phiu khuông chạc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khuông chạc hình vuông vắn, cạnh lâu năm 4cm, đặt điều vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B=2.10-5T, những lối mức độ kể từ phù hợp với pháp tuyến của mặt mũi phẳng phiu khuông chạc góc 60°. Từ trải qua mặt mũi phẳng phiu khuông chạc là

A. 1,6.10-6Wb

B. 1,6.10-8Wb

C. 3,2.10-8Wb

D. 3,2.10-6Wb

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây không đúng Khi nói tới kể từ thông ?

A. Biểu thức khái niệm của kể từ thông là Φ = B.S.cosα

B. Đơn vị của kể từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là 1 đại lượng đại số

D. Từ thông là 1 đại lượng đem hướng

Câu 3:

Một khuông chạc hình trụ đem diện tích S S = 2cm2 đặt điều vô kể từ ngôi trường đem chạm màn hình kể từ B=5.10-2T, những lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng phiu khuông chạc. Từ trải qua mặt mũi phẳng phiu khuông chạc là

A. 10-1Wb

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

B. 10-2Wb

C. 10-3Wb

D. 10-5Wb

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Từ thông là 1 đại lượng vô hướng

B. Từ trải qua mặt mũi phẳng phiu khuông chạc bởi vì 0 Khi khuông chạc dẫn đặt điều vô kể từ ngôi trường đem những lối mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mũi phẳng phiu khuông dây

C. Từ trải qua một phía kín luôn luôn không giống 0

D. Từ trải qua một phía kín hoàn toàn có thể bởi vì 0 hoặc không giống 0

Câu 5:

Một khuông chạc hình chữ nhật đem chiều lâu năm 25cm, được đặt điều vuông góc với những lối mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều phải sở hữu B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua quýt khuông chạc là 10-4Wb, chiều rộng lớn của khuông chạc thưa bên trên là

A. 1cm             

B. 10cm              

C. 1m                  

D. 10m

Câu 6:

Một khuông chạc hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 5cm, đặt điều vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B=4.10-5T, mặt mũi phẳng phiu khuông chạc tạo nên với những lối mức độ từ là một góc 30°. Từ trải qua mặt mũi phẳng phiu khuông chạc nhận độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb 

D. 8,5.10-6Wb

Xem thêm: máy điện xoay chiều ba pha là

TÀI LIỆU VIP VIETJACK