vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 62

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 62 bài bác 131 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 5 tập luyện 2. 1. Một xe hơi trải qua cầu với véc tơ vận tốc tức thời 21,6 km/giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi bại liệt với đơn vị chức năng đo là

1. Một xe hơi trải qua cầu với véc tơ vận tốc tức thời 21,6 km/giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi bại liệt với đơn vị chức năng đo là :

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 62

a. m/phút ;

b. m/giây.

2. Viết vô dù trống không (theo mẫu) :

s

63km

14,7km

1025 km

79,95km

t

1,5 giờ

3 giờ 30 phút

1 giờ 15 phút

3 giờ 15 phút

v (km/giờ)

42 km/giờ

3. Trong một cuộc đua chạy, một vận khích lệ chạy 1500m không còn 4 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của vận khích lệ bại liệt với đơn vị chức năng đo là m/giây.

4. Hai thành phố Hồ Chí Minh A và B xa nhau chừng 160km, một xe hơi chuồn kể từ A khi 6 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 11 giờ 15 phút . Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi, hiểu được xe hơi ngủ ở dọc đàng 45 phút.

Bài giải

1.

Bài giải

a. 21,6km = 21600m

Vận tốc xe hơi với đơn vị chức năng đo m/phút là :

21600 : 60 = 360 (m/phút)

b. Vận tốc của xe hơi với đơn vị chức năng đo m/giây là :

21600 : 3600 = 6 (m/giây)

Đáp số : a. 360m/phút ; b. 6m/giây

2.

Vận tốc của dù trống không loại nhất : v = s : t = 63 : 1,5 = 42 km/giờ

3 giờ một phần hai tiếng = 3,5 giờ

Vận tốc của dù trống không loại nhị : v = 14,7 : 3,5 = 4,2 km/giờ

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của dù trống không loại tía : v = 1025 : 1,25 = 820 km/giờ

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

Vận tốc của dù trống không loại tư : v = 79,95 : 3,25 = 24,6 km/giờ

s

63km

Xem thêm: hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi nào

14,7km

1025 km

79,95km

t

1,5 giờ

3 giờ 30 phút

1 giờ 15 phút

3 giờ 15 phút

v (km/giờ)

42 km/giờ

4,2 km/giờ

820 km/giờ

24,6 km/giờ

3.

Tóm tắt

Bài giải

4 phút = 240 giây

Vận tốc chạy của vận khích lệ là :

1500 : 240 = 6,25 (m/giây)

Đáp số : 6,25 m/giây

4.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian tham xe hơi chuồn kể từ A cho tới B là :

11 giờ 15 phút – 6 giờ một phần hai tiếng = 4 giờ 45 phút

Thời gian tham thực xe hơi chạy cho tới B là :

4 giờ 45 phút – 45 phút = 4 giờ

Vận tốc của xe hơi là :

160 : 4 = 40 (km/giờ)

Đáp số : 40 km/giờ

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Xem thêm: góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.