web tính điểm trung bình môn

Home Công cụ tính

Đăng lúc: 2022-03-14 10:29:45 (189057 )

Bạn đang xem: web tính điểm trung bình môn

 • Nhập điểm thông số 1, thông số 2, thông số 3
 • Nếu có không ít điểm trong những thông số thì những điểm ngăn xa nhau chừng bởi vì dấu phẩy hoặc xuống dòng.
 • Nếu điểm là số thập phân thì dùng vết chấm (ví dụ: 6.5, 8.5)
 • Điểm được xem theo dõi thang 10, độ quý hiếm được cho phép chỉ trong tầm kể từ 0-10

Giới thiệu về công cụ tính điểm khoảng môn

Công cụ tính điểm khoảng môn của Cửa Hàng chúng tôi được dùng nhằm tính điểm tbm của những môn học tập như: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa,... trong toàn bộ những hệ thống giáo dục bên trên nước Việt Nam như Tiểu học tập, Trung học tập hạ tầng (THCS), Trung học tập phổ thông (THPT).

Cách dùng web tính điểm trung bình môn

Để tính được điểm khoảng môn, chúng ta cần thiết nhập rất đầy đủ 3 trường điểm: thông số 1, thông số 2 và thông số 3. Nếu có không ít điểm trong một ngôi trường thì phân cơ hội bởi vì vết phẩy.

Cách tính điểm khoảng môn

Điểm khoảng môn được xác lập bởi vì công thức:

Đtbm = (Tđhs1 + Tđhs2 x 2 + Tđhs3 x 3) / (Tslđhs1 + Tslđhs2 x 2 + Tslđhs3 x 3)

Xem thêm: hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi nào

Trong đó:

 • Tđhs1 là tổng điểm thông số 1
 • Tđhs2 là tổng điểm thông số 2
 • Tđhs3 là tổng điểm thông số 3
 • Tslđhs1 là tổng con số điểm thông số 1
 • Tslđhs2 là tổng con số điểm thông số 2
 • Tslđhs3 là tổng con số điểm thông số 3

Ví dụ:

Tính điểm khoảng môn Toán của học viên sở hữu số điểm những thông số như sau:

 • Hệ số 1: 6, 8, 7.5
 • Hệ số 2: 5
 • Hệ số 3: 10

Vậy điểm tbm Toán của học viên này: [(6+8+7.5) + 5x2 + 10x3] / (3 + 1x2 + 1x3) = 7.69
 

Xem thêm: phương trình tham số của đường thẳng